Songtekst van Don Williams: You're My Best Friend (Single Version)

You're My Best Friend (Single Version)


You placed gold on my finger
You brought love like I've never known
You gave life to our children
And to me a reason to go on

You're my bread when I'm hungry
You're my shelter from troubled winds
You're my anchor in life's ocean
But most of all, you're my best friend

When I need hope and inspiration
You're always strong when I'm tired and weak
I could search this whole world over
You'd still be everything that I need

You're my bread when I'm hungry
You're my shelter from troubled winds
You're my anchor in life's ocean
But most of all, you're my best friend

You're my bread when I'm hungry
You're my shelter from troubled winds
You're my anchor in life's ocean
But most of all, you're my best friendCaptcha
Liedje Don Williams You're My Best Friend (Single Version) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied You're My Best Friend (Single Version)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Don Williams You're My Best Friend (Single Version) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje You're My Best Friend (Single Version) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.