Songtekst van Don Williams: You're My Best Friend

You're My Best Friend


You placed gold on my finger you brought love like I've never known
You gave life to our children and to me a reason to go on
You're my bread when I'm hungry you're my shelter from troubled winds
You're my anchor in life's ocean but most of all you're my best friend

When I need hope and inspiration you're always strong when I'm tired and weak
I could (search this whole world over you'd still be everything that I need)
You're my bread (when I'm hungry you're my shelter from troubled winds
You're my anchor in life's ocean but most of all you're my best friend)
You're my bread (when I'm hungry you're my shelter from troubled winds
You're my anchor in life's ocean) but most of all you're my best friend
Beoordeling: 10/10 - 2 stemmenCaptcha
Liedje Don Williams You're My Best Friend is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied You're My Best Friendmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Don Williams You're My Best Friend downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje You're My Best Friend in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.