Hey Girl


Hey girl
I've been watching you
The rapid beat of my heart
Means I'm falling in love with you

Why did you smile at me
Make me feel this way
Hey, girl
There's something I'd like to say

Girl, you're the stars in the sky that shine just for me
Girl, you're the sun & the moon & the deep blue sea
Cool breezes blow, open your heart & let me know
Got to know how you really feel
Got to know if your love is for real
(Like) baby buggies & spinning wheels
We're together now, oh what a thrill
Flowers that bloom & birds that sing
Come on baby, let's do our thing, yeah

Softly I tell you that I love you
& it's your man I truly want to be
Hey, make up your mind
Girl we ain't got much time
Hey girl
We ain't got a lot of time

Don't you know we ain't got much timeCaptcha
Liedje Donny Hathaway Hey Girl is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hey Girlmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Donny Hathaway Hey Girl downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hey Girl in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.