Songtekst van Donny Hathaway: I Love You More Than You'll Ever Know

I Love You More Than You'll Ever Know


If I ever leave you,
You can say I told you so!
And if I ever hurt you,
You know I hurt myself as well!
Is that any way for a man to carry on,
Do you think I want my loved one gone,
Said I love you,
More than you'll ever know,
More than you'll ever know!
When I wasn't making much money,
You know where my paycheck went,
You know I brought it home to ya baby,
And I never spent a red cent
Is that any way for a man to carry on,
Do you think I want my loved one gone,
Said I love you,
More than you'll ever know
Yea-hey, more than you'll ever know
Now listen to this
I'm not trying to be,
Just any kind of man, no I aint,
I'm just trying to be somebody,
You can love, trust and understand,
I know, I know, I know that I can be,
The part of you that no one else could see
But I got to hear ya say, I got to hear ya say
It's Alright!

I'm only flesh and blood,
But I can be anything that you demand,
I can be king of everythang,
Or just a tiny grain of sand,
I tell you
Is that anyway for a man to carry on
Do you think that I wants my loved one gone
I love you more than you'll ever know
I said I love you
I Love you
I Love you
Hey hey
Don't want nobody else
Don't need nobody else
Fade outCaptcha
Liedje Donny Hathaway I Love You More Than You'll Ever Know is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Love You More Than You'll Ever Knowmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Donny Hathaway I Love You More Than You'll Ever Know downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Love You More Than You'll Ever Know in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.