Songtekst van Donny Hathaway: You've Got A Friend

You've Got A Friend


When you're down and troubled
You need some love and care
And nothing, nothing is going right

Close your eyes and think of me
And soon I will be there
To brighten up
Even your darkess night

You just call
Out my name
And you know where ever I am
I'll come running
To see you again

Winter, Spring, Summer or Fall
All you got to do is call
And I'll be there
You got a friend

Aint it good to know
That you got a friend
People can be so cold

To hurt you and dessert you
And take your soul if you let them
Oh, but don't you let them

You just call out my name
And you know where ever I am
I'll come running, running, running, running, running
To see you again

Winter, Spring, Summer or Fall
All you have to do is call
And I'll be there
You got a friendCaptcha
Liedje Donny Hathaway You've Got A Friend is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied You've Got A Friendmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Donny Hathaway You've Got A Friend downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje You've Got A Friend in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.