Songtekst van Donny Osmond: Could It Be I'm Falling In Love

Could It Be I'm Falling In Love


Could I be right, could I be right 'bout you, baby?
Could I be right, could I be right for sure?
Could I be right, could I be right 'bout you, baby?

Since I met you I've begun to feel so strange
Every time I speak your name
You say that you are so helpless too
That you don't know what to do

Each night I pray there will never come a day
When you up and take your love away
Say you feel the same way too and I wonder
What it is I feel for you?

Could it be I'm falling in love?
Could it be I'm falling in love?
Could it be I'm falling in love with you?
With you, with you

I don't need all those things that used to bring me joy
You made me such a happy boy
And honey, you'll always be the only one for me
Meeting you was my destiny

You can be sure I will never let you down
When you need me I'll be around
And you'll always be the only one for me
Heaven made you specially

Could it be I'm falling in love?
Could it be I'm falling in love?
Could it be I'm falling in love with you?
With you, with you

With you, babe
Could I be right, could I be right 'bout you, baby?
Could I be right, could I be right for sure?
Could I be right, could I be right 'bout you, baby?

I'm in love with you, baby
Every time I see you
I'm in love with you, baby

Could it be I'm falling in love?
Could it be I'm falling in love?
Could it be I'm falling in love with you?
With you, with you

With you, with you, with youCaptcha
Liedje Donny Osmond Could It Be I'm Falling In Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Could It Be I'm Falling In Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Donny Osmond Could It Be I'm Falling In Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Could It Be I'm Falling In Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.