Seasons Of Love


five hundred twenty-five thousand
six hundred minutes
five hundred twenty-five thousand
moments so dear
five hundred twenty-five thousand
six hundred minutes
how do you measure-measure a year

in daylights- in sunsets
in midnites- in cups of coffee
in inches- in miles
in laughter- in strife

five hundred twenty-five thousand
six hundred minutes
how do you measure a year in the life

how about love
how about love
how about love
measure in love
seasons of love
seasons of love

five hundred twenty-five thousand
six hundred minutes
five hundred twenty-five thousand
journeys to plan
five hundred twenty-five thousand
six hundred minutes
how do you measure the life
of a woman or a man

in truth that she learns
or in times that he cried
in bridges he burned
or the way that she dies

its time now to sing out
tho the story never ends
lets celebrate
remember a year in the life of friends

remember the love
remember the love
remember the love
measure in love
seasons of love
seasons of loveCaptcha
Liedje Donny Osmond Seasons Of Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Seasons Of Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Donny Osmond Seasons Of Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Seasons Of Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.