Oh Yeah Oh Yeah


I wanna take you for a ride
Need my best friend by my side
Anywhere feels quite alright
To sing our songs into the night
Sometimes I need to break free
There磗 a voice inside of me
Sometimes I need to forget
Tonight I磎 gonna drain my head

(Oh yeah oh yeah) I磍l have my coffin with sugar and milk

And a body bag made out of silk
This body磗 looking for cheap thrills
Get my kicks until it kills

I wanna burst like dynamite
I wanna get burnt by the city lights
Need the guitars amplified
Let the wine drink me tonight
Sometimes we need to break free
A voice inside of you and me
Sometimes we need to forget
Tonight we磖e gonna drain our heads

There ain磘 no doubt about it - oh no!
I can磘 live without it - oh yeah!
There ain磘 no doubt about it - oh no!
Hell yeah!Captcha
Liedje Donots Oh Yeah Oh Yeah is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Oh Yeah Oh Yeahmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Donots Oh Yeah Oh Yeah downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Oh Yeah Oh Yeah in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.