Debonaire


I don't need diamond rings or high priced suits that shine
Limousines and flashy things or ancient bottled wine
Designer names and lavish things and million dollar hair
Bonny dames without a brain
I never really cared

chorus:
I don't care nothing about it
whoa yeah

I don't care for glitzy things or a fancy neighborhood
Glamour games or plastic fame or the king of Hollywood
I don't need flamboyant things or a top hat on my head
Modeling for magazines and to be a debonair

repeat chorus:
I don't care nothing about it
whoa yeahCaptcha
Liedje Dope Debonaire is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Debonairemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dope Debonaire downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Debonaire in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.