It All Depends On You


I can be happy, I can be sad
I can be good, or I can be bad
It all depends on you

I can be lonely out in a crowd
I can be humble, or I can be proud
It all depends on you

I can save money or spend it
Go right on livin' or end it
You're to blame, honey
For what I do

I can be beggar, I can be king
I can be almost any old thing
It all depends on youCaptcha
Liedje Doris Day It All Depends On You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied It All Depends On Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Doris Day It All Depends On You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje It All Depends On You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.