On Moonlight Bay


(Sailing through the moonlight, sailing on the bay)

We were sailing along on Moonlight Bay
We could hear the voices ringing
They seemed to say, "You have stolen her heart
Now don't go 'way"
As we sang love's old sweet song on Moonlight Bay

We were sailing along on Moonlight Bay
We could hear the voices ringing
They seemed to say, "You have stolen her heart
Now don't go 'way"
(As we sang love's old sweet song on Moonlight Bay)

We were sailing along on Moonlight Bay
We could hear the voices ringing
They seemed to say, "You have stolen her heart
Now don't go 'way"

(You have stolen her heart)

As we sang love's old sweet song on Moonlight Bay
(Sailing through the moonlight on Moonlight Bay)Captcha
Liedje Doris Day On Moonlight Bay is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied On Moonlight Baymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Doris Day On Moonlight Bay downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje On Moonlight Bay in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.