Songtekst van Doris Day: Perhaps Perhaps Perhaps (Quizas Quizas Quizas)

Perhaps Perhaps Perhaps (Quizas Quizas Quizas)


You won't admit you love me
And so how am I ever to know?
You always tell me
Perhaps, perhaps, perhaps

A million times I've asked you
And then I ask you over again
You only answer
Perhaps, perhaps, perhaps

If you can't make your mind up
We'll never get started
And I don't wanna wind up
Being parted, broken-hearted

So if you really love me
Say yes, but if you don't dear, confess
And please don't tell me
Perhaps, perhaps, perhaps

Perhaps, perhaps, perhaps

If you can't make your mind up
We'll never get started
And I don't wanna wind up
Being parted, broken-hearted

So if you really love me
Say yes, but if you don't dear, confess
And please don't tell me

Perhaps, perhaps, perhaps
Perhaps, perhaps, perhaps
Perhaps, perhaps, perhapsCaptcha
Liedje Doris Day Perhaps Perhaps Perhaps (Quizas Quizas Quizas) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Perhaps Perhaps Perhaps (Quizas Quizas Quizas)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Doris Day Perhaps Perhaps Perhaps (Quizas Quizas Quizas) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Perhaps Perhaps Perhaps (Quizas Quizas Quizas) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.