Winter Wonderland


Over the ground lies a mantle of white,
A heaven of diamonds shine down through the night,
Two hearts are thrillin', in spite of the chill in
The weather
Love knows no seasons, love knows no climb,
Romance can blossom, any old time,
Here in the open, We're walkin'
Together
Sleighbells ring, are you listenin'
In the lane, snow is glistenin'
A beautiful site, We're happy tonight,
Walkin' in a winter wonderland
Gone away is the blue bird
Here to stay is a new bird
He sings his love song, As we go along
Walkin' in a winter wonderland
In the meadow we can build a snowman
And pretend that he is Parson Brown
He'll say, "Are You Married?", We'll say "No Man!"
"But you can do the job when your in town!"
Later on, We'll conspire,
As we dream, by the fire,
To face unafraid, the plans we made,
Walkin' in a winter wonderlan-hand
Walkin' in a winter, wonderlandCaptcha
Liedje Doris Day Winter Wonderland is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Winter Wonderlandmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Doris Day Winter Wonderland downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Winter Wonderland in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.