You Are My Sunshine


Doris Day
You are my sunshine

The other night dear
As I lay sleeping
I dreamed I held you
In my arms
When I awoke dear
I was mistaken
and I hung my head and cried

You are my sunshine
My only sunshine
You make me happy
When skies are grey
You'll never know dear
How much I love you
Please don't take my sunshine away

I'll always love you
and make you happy
If you will only
Stay the same
but if you leave me
To love another
You'll regret it all someday

You are my sunshine
My only sunshine
You make me happy
When skies are grey
You'll never know dear
How much I love you
Please don't take my sunshine away

You told me once dear
You really loved me
and no one else could come between
but now you've left me and Iove another
You have shattered all of my dreams

You are my sunshine
My only sunshine
You make me happy
When skies are grey
You'll never know dear how much I love you
Please don't take my sunshine awayCaptcha
Liedje Doris Day You Are My Sunshine is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied You Are My Sunshinemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Doris Day You Are My Sunshine downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje You Are My Sunshine in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.