The Hand


I get a rise outta people who come
In walkin' sideways
i have to ask 'em nicely
What do I get from the hand
With an empty platter exactly
Proactive not reactive
Smiling teeth in a laughing mouth is
Sublety for two
Say you want a little
Say you want a little
'Cause now you think the world is mine
But is there anything for you
Say you want a little
Say you want a little
I realize your position is phony
While you try to guide me
There's something wrong with my way
Offer up the world to me
On an empty platter exactly
Proactive not reactive
All this muck and mire walking
All the black and blue
Say you want a little
Say you want a little
'Cause I've been taken for a ride and now it's
Comin' back to you
Say you want a little
Say you want a little
Proactive not reactive
Smiling teeth in a laughing mouth is
Sublety for two
Say you want a little
Say you want a little
All this muck and mire walking
All the black and blue
Say you want a little
Say you want a little
What do I get from the hand
With an empty platter exactlyCaptcha
Liedje Doubledrive The Hand is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Handmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Doubledrive The Hand downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Hand in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.