Songtekst van Doug Stone: All I Want for Christmas Is You

All I Want for Christmas Is You


HERE IT IS,CHRISTMAS DAY-AND YOU'RE MANY MILES AWAY
AND I WONDER,IF YOU FEEL THE WAY I DO
IN THE AIR THERE'S HAPPINESS
BUT IN ME THERE'S LONENESS
BUT ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU

PRESENTS WRAPPED, IN GREEN AND GOLD
BUT NO ARMS,FOR ME TO HOLD
NO LIPS, TO WHISPER SOFTLY I LOVE YOU
OH HOW HAPPY I WOULD BE,
TO FIND YOU UNDERNEATH,MY TREE
FOR ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOUCaptcha
Liedje Doug Stone All I Want for Christmas Is You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied All I Want for Christmas Is Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Doug Stone All I Want for Christmas Is You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje All I Want for Christmas Is You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.