En el Aire


En al aire

En al aire (x2)

En al aire

Hay algo en el aire lo que siento no esta bien, no dejo que me cambie hay cosas que hacer, juntarnos con quien podemos perdonar a enemigos, has lo con sentido todo para todos

En el aire (x3)
En el aire, da valor a lo cerca la concencia no te deja, si hay otras puertas lo pasado no regresa, concentra tu energia una costa con esperanza, dejando las herridas a vivir un nueva dia

En el aire, en el aire, en el aire, en el aire

Latino Amrica

Esta en el aire

En al aire, yeah

En al aireCaptcha
Liedje Downset En el Aire is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied En el Airemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Downset En el Aire downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje En el Aire in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.