Same Old Story


Don't wanna talk about it
Don't wanna hear no more
Why are you always cryin'
Why can't you find the door
Same old story
Day after day

You're living an illusion
You're living in a dream

You're not a child anymore
Get a grip it ain't no war
Get a life, get it now
Cut the shit, you fuckin'clown

If you wanna be a loser
There's nothing I can do
It's your own life
That you're ruinin'
Why you always play the fool?

Same old story
Night after night

Stop living an illusion
Stop living in a dreamCaptcha
Liedje Dr. Sin Same Old Story is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Same Old Storymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dr. Sin Same Old Story downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Same Old Story in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.