Gates Of Madness


Thru the gates
Of time
Secrets were
Left behind
Salves with terror
In their eyes

Darkness engulfing
The light
Visions of fire
In the sky

Chains, pain, blood
It's the face of
Madness
Screams of hell
From the gates
Of madness

Where are the Gods
And holy lands
Colliding the future
With the past

Help somebody let
Me outCaptcha
Liedje Dr Sin Gates Of Madness is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Gates Of Madnessmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dr Sin Gates Of Madness downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Gates Of Madness in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.