You Stole My Heart


(Dr Sin)
Last night a dream stole me away from reality
Kind of shook me up
Left me lying, shaking in a cold sweat
But like the the moth of proverbs
I was drawn into the flame
So afraid to wake up
And find myself insane
Why don't you slip away with me
To this place I've found
But watch the road you take
Cause heaven's just a step away from hell
We can make the rules
Break them anytime
In the valley of dreams
We'll commit the perfect crime
We will make the rules
Break them all the time
In the valley of dreams
We'll commit the perfect crimeCaptcha
Liedje Dr Sin You Stole My Heart is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied You Stole My Heartmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dr Sin You Stole My Heart downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje You Stole My Heart in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.