Stupid, Stupid War


You think you look good in your new uniform
Starched and pressed into the perfect norm
Until uncle Sam puts a gun in your hand
Points you in the wrong direction and says,
"kill that man!"
Well, I don't fit into your plan
You can't make me kill, man
You can't make me kill a man
You can't make me kill and
I won't fight your stupid war
Believe me, I'm not your slave
I won't fight in your war games
The CIA Can't make me play
The world's running into problems now
That doesn't mean we have to fight it out
Well, I don't fit into your plan
You can't make me kill, man
You can't make me kill a man
You can't make me kill and
I won't fight your stupid war
I won't fight your stupid war
I won't fight when there's nothing to fight for
Nothing to fight for
Nothing to fight fuckin forCaptcha
Liedje D.R.I. Stupid, Stupid War is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Stupid, Stupid Warmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje D.R.I. Stupid, Stupid War downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Stupid, Stupid War in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.