Good Night


Now that I face,
The world with pain and sighs;
Strange but I,
Can understand the reasons why;

Forever is,
a word I can not describe;
The time has come,
to say goodnight;

It makes no difference,
from now on;
Because why,
The time has come to say goodnight;

And how could I,
Be so sure we'd be so wrong;
And How could I,
Have a will weak with a mind so strong?

And only I
Can tell the difference, right or wrong;
It makes no differnce from now on,
The time has come to say goodnight

It makes no differnce
from now on
Right?
I guess it's best we say goodnightCaptcha
Liedje Dry Kill Logic Good Night is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Good Nightmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dry Kill Logic Good Night downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Good Night in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.