Rainbow To The Stars


Rainbow to the stars
Rainbow to the stars
Like a rainbow to the stars
Keep the faith right in your heart
If you let your dreams come true
Then happiness will follow you
Life is just a game we play
Happiness is here to stay
If you want to win this race
There's someone who can take your place
Rainbow to the stars (2x)
Like a rainbow to the stars
Keep the faith right in your heart
If you let your dreams come true
Then happiness will follow you
Life is just a game we play
Happiness is here to stay
If you want to win this race
There's someone who can take your place
Like a rainbow to the stars
Keep the faith right in your heart
If you let your dreams come true
Then happiness will follow you
Life is just a game we play
Happiness is here to stay
If you want to win this race
There's someone who can take your place
Rainbow to the stars (2x)
Rainbow to the starsCaptcha
Liedje Dune Rainbow To The Stars is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Rainbow To The Starsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dune Rainbow To The Stars downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Rainbow To The Stars in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.