Songtekst van Dusty Springfield: As Long as We Got Each Other

As Long as We Got Each Other


Show me that smile again
Oh, show me that smile
Don't waste another minute on your cryin'
We're nowhere near the end
We're nowhere near
The best is ready to begin

All in a cloudy daze
I look into your eyes and see them shining out
Holding you close this way
Holding you this way
Is like having summer everyday
Ooh, ooh

As long as we got each other
We got the world spinnin' right in our hands
Baby, you and me
We gotta be
The luckiest dreamers who never quit dreamin'

As long as we keep on givin'
We can take anything that comes our way
Baby, rain or shine
All the time
We got each other
Sharin' the laughter and love

Promise me here and now
Nothing but jokes
Will never come between us
You can depend on me
'Cause I need you like the air I breathe
Oh, oh

As long as we got each other
We got the world spinnin' right in our hands
Baby, you and me
We gotta be
The luckiest dreamers who never quit dreamin'

As long as we keep on givin'
We can take anything that comes our way
Baby, rain or shine
All the time
We got each other
Sharin' the laughter and love

As long as we got each other
We got the world spinnin' right in our hands
Baby, you and me
We gotta be
The luckiest dreamers who never quit dreamin'

As long as we keep on givin'
We can take anything that comes our way
Oh, baby, rain or shine
All the time
We got each other
Sharin' the laughter and loveCaptcha
Liedje Dusty Springfield As Long as We Got Each Other is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied As Long as We Got Each Othermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dusty Springfield As Long as We Got Each Other downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje As Long as We Got Each Other in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.