Drug Store


Goin down to the drug store
Goin down to the drug store
Goin down down down
Gonna have me some fun
Goin down to the drug store
Gonna buy a box of Romilar
Goin down down down
Gonna have me some fun
I killed my mother and my dad did not approve
I thought they'd always try to tell me what to do
Well I'm a-goin on my world tour
Went down to the drug store
Down down down
Gonna have me some fun
I need a little bit a little more
I need a little bit a little more
Went down to the drug store
Gonna have me some funCaptcha
Liedje Dwarves Drug Store is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Drug Storemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dwarves Drug Store downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Drug Store in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.