I Will Deny


There's one for everyone;
Everything you've done for me,
And nothing in between
We live in infamy, uncontrollably,
And we see the centerpiece

Fuck the world, I will deny you
I will deny,
Atomizing, terrorizing, mesmerizing
Fuck the world, I will deny you
I will deny, we will deny

There's room for everyone;
It's time to have some fun with the
Man from Galilee
No time for chastity;
That now would have to be my dream,
Bleeds the Nazarean
(That's quite a scene)

Fuck the world, I will deny you
I will deny,
Atomizing, terrorizing, mesmerizing
Fuck the world, I will deny you
I will deny, we will deny

Nobody loves me, nobody cares,
And when I die, there won't be nobody there
Nobody loves me, nobody cares,
And when I die and when I die
I wanna die, I wanna die!

Fuck the world, I will deny you
I will deny,
Atomizing, terrorizing, mesmerizing
Fuck the world, I will deny you
I will deny, we will deny

I will denyCaptcha
Liedje Dwarves I Will Deny is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Will Denymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dwarves I Will Deny downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Will Deny in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.