Mined Expanders


I know you think you're taking mind expanders
The price you pay is that it don't cost nothing
You get the truth
You get an advertisement
You get the truth, so
You get a lie behind it
I know you think you're taking mind expanders
I know I'm evil, the kind you got to slanderCaptcha
Liedje Dwarves Mined Expanders is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Mined Expandersmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dwarves Mined Expanders downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Mined Expanders in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.