Songtekst van Dyke & The Blazers: We Got More Soul

We Got More Soul


Tell the world
Sisters and my brothers
We got more soul, dig it
Sisters and my brothers

We got more soul
We got Ray Charles
Doing his thing
We got James Brown, yeah
Doing his thing too

We got more soul
We got more soul
We got more soul
We got more soul
Dig it now

When we walk
We got more soul
We got it, when we talk
We got more soul
We got it, when we sing
Lord, have mercy

We got more soul
We got it
When we dance
We got more soul

We got Johnnie Taylor
Doing his thing
We got Johnnie Taylor
Yeah, doing his, ow
Listen!

We got more soul
We got more soul
We got more soul
We got more soul
Dig it

We got Aretha Franklin
Doing her thing
We got Nancy Wilson
Doing her thing
We got Pearl Bailey
Yeah, doing her thing

We got more soul
We got more soul, dig it
My sisters and my brothers
We got more soul

When we walk
We got itCaptcha
Liedje Dyke & The Blazers We Got More Soul is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied We Got More Soulmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dyke & The Blazers We Got More Soul downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje We Got More Soul in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.