Rock Me Baby


Rock me baby, rock me baby
Can't you see my body's shaking
Baby save me, drive me crazy
From the love that we are making
Oh rock me baby - Oh come on
Hey girl what's your name
Shakin' your ass the closer the better
Hey you feel the heat
Stick it out, take it in, check it out, dig it in
You know what to do
Lay it down and give it up to me
Oh I like the days
Likin it
Rock me baby, rock me baby
Can't you see my body's shaking
Baby save me, drive me crazy
From the love that we are making
Is this love, love that I'm feeling
I can't stop rockin'n'reelin'
Oh rock me baby - Oh-Oh Rock me baby
Can't you see my body's shaking - Rock me baby
Hey Babe I'm the guy
Startin' in slow and taking it faster
Okay that's the way
Jiggedy, jiggedy, jiggedy, jiggedy jog
Ooh doctor love running a fever I'm in jeopardy
Oh babe touch me now

Oh Rock me baby - Oh come on
Oooh - Oooh Ohhh rock me babyCaptcha
Liedje E-rotic Rock Me Baby is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Rock Me Babymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje E-rotic Rock Me Baby downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Rock Me Baby in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.