Back In The Loop


(E-Type/Mud)
Time has come to get the troops back together
No one's cruising for a bruising
It's a landslide, can't die
Time to get what's coming to me
Time to let things go
There is no way to stop the yellow danger
Time has come for you
Cause I'm back
REF:
Back!Cause I'm backBack!
I'm back
Back!Cause I'm backBack!
Snap out of it now
We're bak in the loop and it's time to move on
We're aiming for all or nothing now
We're back in the loop and it's time to move on
For us it is all or nothing
Who are you? friend or foe?
Now leave your sorrows all behind
This ain't enough, hanging tough
Now you must make up your mind
We can't stay down, we have to leave
There is no place for us to hideso this is it
you've been warned now either join or step side
Cause I'm back
REF again
Back with a vengeanceCaptcha
Liedje E-Type Back In The Loop is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Back In The Loopmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje E-Type Back In The Loop downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Back In The Loop in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.