Not Afraid


Don't leave me alone
I'm feeling so num
I need you to be here, I need you to call
and everything's wrong
a beautiful shame
everything's ugly, hazy, and gray
doesn't it hurt?
trick and control you
deceive and destroy you
doesn't it hurt?
forget and move on
I'm here and I'm strong
I've got you to blame when it's finally done

I'm not afraid
of these feelings here inside
I'm sure someday I'll let go of all this hate for you
I'll let go of all this hate

Does it make you feel inside what you've never felt before
does it promise you a life, but that left you all alone
doesn't it hurt?
trick and control you
deceive and destroy you
doesn't it hurt?
forget and move on
I'm here and I'm strong
I've got you to blame when it's finally done

[chorus]Captcha
Liedje Earshot Not Afraid is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Not Afraidmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Earshot Not Afraid downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Not Afraid in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.