Firestorm


Street by street Block by block Taking it all back
The youth immersed in poison - turn the tide counterattack
Violence against violence, let the roundups begin
A firestorm to purify the bane that society drowns in No mercy, no
exceptions, a declaration of total war
The innocent's defense is the reason it's waged for
Born addicted, beaten and
neglected Families torn apart, detroyed and abandoned
Children sell their bodies, from their high they fall to drown
Demons crazed by greed cut bystanders down
A chemically tainted welfare generation
Abslolute complete moral degeneration
Born addicted, beaten and neglected Families torn apart,
detroyed and abandoned Children sell their bodies, from their high
they fall to drown Demons crazed by greed Cut bystanders down
Corrupt politicans, corrupt enforcement, drug lords and
dealers, all must fall The helpless are crying out
We have risen to their call A firestorm to purifyCaptcha
Liedje Earth Crisis Firestorm is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Firestormmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Earth Crisis Firestorm downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Firestorm in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.