Songtekst van Earth, Wind & Fire: Boogie Wonderland

Boogie Wonderland


Dance, boo-gie won-der-land
Dance, boo-gie won-der-land

Mid-night creeps so slow-ly in-to hearts of men
Who need more than they get

Day-light deals a bad man to a wom-an
Who had laid too man-y bets

The mir-ror stares you in the face and says,
"Ba-by, uh, uh, it don't work"

You say your prayers though you don't care
You dance and you shake the hurt

Dance, boo-gie won-der-land
Dance, boo-gie won-der-land

Sounds fly through the night,
I change my vi-nyl dreams
To boo-gie won-der-land

I find ro-mance
When I start to dance
In boo-gie won-der-land

I find ro-mance
When I start to dance
In boo-gie won-der-land

All the love in the world can't be gone
All the need to be loved can't be wrong

All the rec-ords are play-ing,
And my heart keep say-in',
Boo-gie won-der-land, won-der-land

Dance, boo-gie won-der-land
Dance, boo-gie won-der-land

I find ro-mance
When I start to dance
In boo-gie won-der-land

I find ro-mance
When I start to dance
In boo-gie won-der-land

Dance, boo-gie won-der-land
Dance, boo-gie won-der-land

All the love in the world can't be gone
All the need to be loved can't be wrong

All the rec-ords are play-ing,
And my heart keep say-ing,
Boo--oo-gie won-der-land, won-der-land

Dance, boo-gie won-der-land
Dance, boo-gie won-der-land

I find ro-mance
When I start to dance
In boo-gie won-der-land

I find ro-mance
When I start to dance
In boo-gie won-der-land

Dance, boo-gie won-der-land
Dance, boo-gie won-der-landCaptcha
Liedje Earth, Wind & Fire Boogie Wonderland is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Boogie Wonderlandmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Earth, Wind & Fire Boogie Wonderland downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Boogie Wonderland in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.