Songtekst van Earth, Wind & Fire: Even If You Wonder

Even If You Wonder


Nothin' but a dance baby that's for certain
Take another glance (at) what's behind the curtain
Sweet mystery is calling
Simple truth is right before your eyes
Don't you think it's time you realize
You and me belong together
Right or wrong forever and a day
Chorus:
Even if you wonder
Love is still the game
Even if you wonder
Every time
Take it from the top where the cream is risin'
Never gonna stop you're too tantalizin'
How can you keep me waiting?
Higher love is not above the law
Got to put my faith in what I saw
Try your best to rearrange them
Some, things, baby, never gonna change
Chorus (repeat)
You and me belong together
Right or wrong forever and a day
ChrorusCaptcha
Liedje Earth, Wind & Fire Even If You Wonder is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Even If You Wondermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Earth, Wind & Fire Even If You Wonder downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Even If You Wonder in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.