Songtekst van Earthling: An Angel Comes To Babylon

An Angel Comes To Babylon


They found new ways like
Twenty first century slaves
They put the chains
Inside our brains

They found new ways like
Twenty first century slaves
They put the chains
Inside our brains

They found new ways like
Twenty first century slaves
They put the chains
Inside our brains

They found new ways like
Twenty first century slaves
They put the chains
Inside our brains

They found new ways like
Twenty first century slaves
They put the chains
Inside our brains

They found new ways like
Twenty first century slaves
They put the chains
Inside our brains

Away or pur more
Never endless
Send this from anyone
We never came
We never come
Definitely endlessly we
See we, we're not anyone
See we, we definitely not anyone

They found new ways like
Twenty first century slaves
They put the chains
Inside our brains

They found new ways like
Twenty first century slaves
They put the chains
Inside our brains

Bring empty swimming
Bring drowning lessons
Take me anywhere just
Keep me guessing if
Nothing's your's
And nothing's mine
Then who are we
If you are mine
See we we're not anyone
We never came
We never come
See we, we're definetly not alone

They found new ways like
Twenty first century slaves
They put the chains
Inside our brains

They found new ways like
Twenty first century slaves
They put the chains
Inside our brains

Can we leave now
Is the place clean now
Shall we go to the sea shore to see the sun
One last time before we're gone
We never came we never come
We're definitely not alone
See we we're definitely not anyone

They found new ways like
Twenty first century slaves
They put the chains
Inside our brains

They found new ways like
Twenty first century slaves
They put the chains
Inside our brains

They found new ways like
Twenty first century slaves
They put the chains
Inside our brains

They found new ways like
Twenty first century slavesCaptcha
Liedje Earthling An Angel Comes To Babylon is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied An Angel Comes To Babylonmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Earthling An Angel Comes To Babylon downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje An Angel Comes To Babylon in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.