Stay Another Day


Chorus:
Baby if you've got to go away
I don't think
I can take the pain
Won't you stay another day
Oh, don't leave me alone like this
Don't say it's the final kiss
Won't you stay another day

Don't you know
We've come too far now
Just to go
And try to throw it all away
Thought I heard you say
You love me
That your love was gonna be here to stay
I've only just begun
To know you
All I can say is
Won't you stay just one more day

Chorus:
Baby if you've got to go away
I don't think
I can take the pain
Won't you stay another day
Oh, don't leave me alone like this
Don't say it's the final kiss
Won't you stay another day

I touch your face while you are sleeping
And hold your hand
Don't understend what's going on
Good times we had return
To haunt me
Though it's for you
All that I do seem to be wrong

Chorus:
Baby if you've got to go away
I don't think
I can take the pain
Won't you stay another day
Oh, don't leave me alone like this
Don't say it's the final kiss
Won't you stay another dayCaptcha
Liedje East 17 Stay Another Day is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Stay Another Daymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje East 17 Stay Another Day downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Stay Another Day in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.