Let You Go


Standing waiting for this moment to end,
I can't believe it's finally here
We said that kiss would be a promise forever
and I can't believe you're going away
Got to let you go,
Just like we always said
Got to let you go,
Just like we said before
My mind is filled with these memories of you,
Your smile deep inside my tears,
I wonder if there are roses in heaven,
and I wish that I could hold you right here
And when I start to dream,
It's your face, that I see,
And when I breathe?Through the years,
We shared the tears,
That freed us from the yesteryears,
We made the sacrifice of time,
But never feeling left behind,
Standing in the pouring rain,
I promise I won't cry again,
I know we'll be together soon







Captcha
Liedje East West Let You Go is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Let You Gomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje East West Let You Go downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Let You Go in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.