Close


Shadow dance lazily, across this dim lit room
Are you my ememy, my lover, my ruin?
Warm and shallow are, the waters of your soul
It's my difference, my hurt that makes you whole
Chorus:
You lift me up drag me down
And here I am
Alone
Searchin for serenity in the halls of discontent
Pieces of my sanity, my will, my hope have left
I don't understand, where this all began
Are you my enemy, my lover, my ruin?
(Chorus)
You are so far away
You are so far away
You lift me up, you drag me down
You leave me so alone
(Chorus)
I watch you turn awayI watch you
I watch you turn awaycryingCaptcha
Liedje Econoline Crush Close is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Closemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Econoline Crush Close downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Close in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.