Emotional Stain


MeI'm misunderstood
I'm not who you thought I was
SeeI'm on the outside
Staring at the world, that you live in
Chorus:
You will, you won't, demand, provoke
Just wait and hope I'll save you
I will, I won't, I fall, I'm not, here
I'm not here to entertain you
Nothing is sacred
You're so empty and vain
An emotional stain
Strange how you pollute me
Fill me with your rhetoric and shame
Now, I see it clearly
Everything, everything was a lie
(Chorus)
Empty and Vain, and emotional stain
You're everything, you're empathy, you're sympathy
This was not for me, this was for you
You're everything, you're empathy, you're sympathy
An emotional stainCaptcha
Liedje Econoline Crush Emotional Stain is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Emotional Stainmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Econoline Crush Emotional Stain downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Emotional Stain in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.