May I Go


I don't wanna take her, but she makes me
She knows that she's mine
I don't wanna fake it, but I know what i know
It makes me blind

May I go
I gotta save me sometime
May I go
I gotta save me sometime

I don't wanna wake up in the mornin'
Wonderin' if I did right
I don't wanna wake up and baby
you're crying

(You're crying)

May I go
I Gotta save me some time
(You're crying)
May I go
I gotta save me some time
(You're crying) x4

Now I don't wanna miss it baby
If your world needs mine
I just wanna make it something
that You would like

Stay I know
I can make it all right
(No crying)
Stay I know
I can make it all right

(No crying) x2
Make it all right
(No crying)

repeat to fadeCaptcha
Liedje Econoline Crush May I Go is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied May I Gomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Econoline Crush May I Go downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje May I Go in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.