Out of Reach


Feeling empty
Here in my world
No redemption
No mercy
Chorus:
Oh Ya! Ya!
See me falling
Too far gone to care
I can feel you
Coming closer
Just out of reach
Empty promise
Fills my demons
Gives the courage
Need to stare
(Chorus)
Shouldn't dare in darkness
No one fears
No one cares
(Chorus)Captcha
Liedje Econoline Crush Out of Reach is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Out of Reachmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Econoline Crush Out of Reach downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Out of Reach in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.