Sycophant


Someone shoot the messenger
Dig me a grave
I can't take another minute of this poseurs charade
Give me radio revolution
Give me public execution
Burn the flag, join the looters, plug your ears
And stop the endless stream of lies
Chorus:
You're standing on the top, don't know how you got there
You think you're going out, never known, you never will
They're coming up to get you
They're coming up to get you
Knock you down
Momentary fashion, the passing of a phase
Calculated drivel from empty soul parade
Pabulum for the masses, you can't dig the grave
All you ever wanted was a little peace of fame
Oh your lies
Lies
(Chorus)Captcha
Liedje Econoline Crush Sycophant is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sycophantmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Econoline Crush Sycophant downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sycophant in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.