TDM


Kicking, scratching, and living for what?
I'm part of the system, and the system is fucked
I'm a problem
I'm a disease
I'm Generation X
And I'll do what I please
Oh yeah, alright
It's your generation
Oh yeah, alright
It's your generation
Got a foreign car, cappucino bar
Corporate sponsored seminar
Oh yeah, alright
It's your generation
Sell me life in a package
Paint it red, white and blue
I don't care what you say
I won't live like you
We got the family values
A fucking cross
The CIA and your crooked cops
All the answers, all that you need
I got just one questionCaptcha
Liedje Econoline Crush TDM is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied TDMmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Econoline Crush TDM downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje TDM in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.