Songtekst van Ed Sheeran: Kiss Me

Kiss Me


Settle down with me
Cover me up
Cuddle me in
Lie down with me
Hold me in your arms
Your heart's against my chest
Lips pressed to my neck
I've fallen for your eyes
But they don't know me yet
And the feeling I forget
I'm in love now
Kiss me like you wanna be loved
Wanna be loved
Wanna be loved
This feels like I've fallen in love
Fallen in love
Fallen in love
Settle down with me
And I'll be your safety
You'll be my lady
I was made to keep your body warm
But I'm cold as, the wind blows
So hold me in your arms

My heart's against your chest
Your lips pressed to my neck
I've fallen for your eyes
But they don't know me yet
And the feeling I forget
I'm in love now
Kiss me like you wanna be loved
Wanna be loved
Wanna be loved
This feels like I've fallen in love
Fallen in love
Fallen in love
Yeah I've been feeling everything
From hate to love
From love to lust
From lust to truth
I guess that's how I know you
So hold you close
To help you give it up
So kiss me like you wanna be loved
Wanna be loved
Wanna be loved
This feels like I've fallen in love
Fallen in love
Fallen in love
So kiss me like you wanna be loved
Wanna be loved
Wanna be loved
This feels like I've fallen in love
Fallen in love
Fallen in loveCaptcha
Liedje Ed Sheeran Kiss Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Kiss Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ed Sheeran Kiss Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Kiss Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.