Paralyzed


If should glass kill
The arms in could and lights
From the bulletproof left

We are the mirror and suicide
Better plot to hand the glass
Cellophane the mercy to arms

Forward the shots leads to watch
Kill controller the noise an lines
Touch and burned the insides
The breathless and lights in the dead

Speaker of the dead in chicago rusted
Awakening the rusted and roads
Remove the crushing below the inside
Fresh out ride and glass
Inside the aim controller lines

Closure behind the stage
The chosen bitter the dedications
Reds and the capitalist
Close your ground is a broken glassCaptcha
Liedje Ed Sheeran Paralyzed is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Paralyzedmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ed Sheeran Paralyzed downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Paralyzed in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.