This


This is start of something beautiful
This is start of something new
You are the one that make me loose it all
You are the start of something new, ooh
And I throw it all away
Watch you fall into my arms again
And I throw it all away
Watch you fall, now

You are the earth I will stand on
You are the words I will sing
And I thrown it all away
Watched you fall into his arms again
And I thrown it all away
Watched you fall, now
And take me back
Take me home
Watch me fall, down to earth
Take me back, home
This is start of something beautiful
You are the start of something newCaptcha
Liedje Ed Sheeran This is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Thismits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ed Sheeran This downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje This in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.