Songtekst van Eddie From Ohio: One Thousand Sarahs

One Thousand Sarahs


The parts in brackets are the background voices of the rest of Eddie From Ohio

Sarah's the kind of girl who's 3 feet tall, but she's built like an Amazon woman
Sarah's the kind of girl who's 3 feet tall, but she's built like an Amazon woman
And all the boys think she's pretty
And all the girls think she dresses swell
And all the teachers think that she's the smartest one in class,
But I think- she oughta go to Hell

Sarah's the kind of girl who pierced her ears years before anybody else
Sarah's the kind of girl who pierced her ears years before anybody else
And all the mothers say her mother was-
And all the mothers say her mother was a slut
And we couldn't pierce our ears till we turned 12 no matter what
And I think,
Well you know what I think

1000 Sarahs in my head [1000 Sarahs in my head]
1000 Sarahs circling me in my bed
I thought I got rid of her but she multiplied instead
1000 Sarahs, 1000 Sarahs
1000 Sarahs, 1000 Sarahs

I don't like her, I don't like her,
I don't like her and you can't make me!
I don't like her, I don't like her,
I don't like her and you can't make me!

1000 Sarahs in my head [1000 Sarahs in my head]
1000 Sarahs circling me in my bed
I thought I got rid of her but she multiplied instead
1000 Sarahs, 1000 Sarahs
1000 Sarahs, 1000 Sarahs

1000 Sarahs [1000 Sarahs, 1000 Sarahs]
1000 Sarahs [1000 Sarahs]
1000 Sarahs [1000 Sarahs, 1000 Sarahs]
1000 Sarahs

spoken: Hey!Captcha
Liedje Eddie From Ohio One Thousand Sarahs is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied One Thousand Sarahsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Eddie From Ohio One Thousand Sarahs downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje One Thousand Sarahs in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.