Quick


I wanna be quick, move at light speed
Never grow up, never come down
I wanna be small, walk with small feet
Treading the space just above ground
Quick as I can, quick as a cat
Quicker than sand, quicker than that
I wanna be young, wanna be beautiful
Making a small beautiful sound

Albert Einstein was never good at math
But he found time down a curving path
The faster you go, the slower you grow
The less that you have to fall
The faster you go, the slower you grow
Until you weigh nothing at all, nothing at all, nothing at all

I wanna have girth, I wanna have mass
It's the new weight-loss plan
I wanna run free, wanna run fast
Go on and catch me if you can
Quick as a shark, quick as a blink
Quick as a thought, quicker than you think
I wanna be scarce, out of sight
I am light's biggest fan

Albert Einstein was never good at math
But he found time down a curving path
The faster you go, the slower you grow
The less that you have to fall
The faster you go, the slower you grow
Until you weigh nothing at all, nothing at all, nothing at all

Richard Petty, Richard Petty, Richard Petty
Ain't got nothing on me

I wanna be quick, move at light speed
Never grow up, never come down
I wanna be small, walk with small feet
Treading the space just above ground
Quick as I can, quick as a cat
Quicker than sand, quicker than that
I wanna be young, wanna be beautiful
Making a small beautiful sound

Albert Einstein was never good at math
But he found time down a curving path
The faster you go, the slower you grow
The less that you have to fall
The faster you go, the slower you grow
Until you weigh nothing at all, nothing at all, nothing at allCaptcha
Liedje Eddie From Ohio Quick is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Quickmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Eddie From Ohio Quick downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Quick in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.