Stupid American


you've got exactly sixty seconds
to tell me what you meant by that
one short minute to apologize
you've got exactly sixty seconds
to tell me what you meant by that
i hear the murder rate is on the rise

i'm in love, but i do not speak the language
i'm in love, but i don't understand
i'm in love, and i do not speak the language
but i try to speak the language of this foreign land

(chorus)

here i am, stupid american
here i am
here i am, stupid american
here i am

you've got exactly sixty seconds
to take back that stupid question
a baguette doesn't come with a bag
you've got exactly sixty seconds
to take back that stupid question
it's called a baguette, don't you get it-get it

i'm in love, but i do not speak the language
i'm in love, but i don't understand
i'm in love, and i do not speak the language
when i try to speak the language
it comes out sounding like

(chorus)

his heart is italy
his kiss is paris
his body is brazilian
my heart ismy heart is
oklahoma
oklahoma

you've got exactly sixty seconds
to kiss me like a european
one short minute to show me how
you've got exactly sixty seconds
to love me like a spy
i've seen those foreign films
do it-do it now

i'm in love, with a man who says "te amo"
i'm in love, he calls me "ma petite chou-chou"
i'm in love, and i try to speak the language
but i can't understand a single word he's saying

(chorus)
(chorus)Captcha
Liedje Eddie From Ohio Stupid American is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Stupid Americanmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Eddie From Ohio Stupid American downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Stupid American in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.