Woman Of Faith


i wake up, check my senses
one two three four five
number six missing again
same old game of seek and hide
i remember that old feeling
it's tender to the touch
just me and all my senses
i don't need to think too much
you know i tend to think too much

(chorus)

in times such as these we find ourselves in an old familiar place
it's for times such as these when you've gotta believe
that i married me a woman of faith
it's for times such as these when you've gotta believe
that i married me a woman of faith

my old dog is smiling at me
something by me passed
my old dog grinning ear to ear
shakes his head, starts to laugh
i've been checking all four corners
what makes him so wise
i've been checking all four corners
i forgot to look right in front of
right in front in of my eyes

(chorus)

i wake up, check my senses, all have come around
one two three four five all here
six sleeps next to me, sleeping sound
six is sleeping sound

(chorus)Captcha
Liedje Eddie From Ohio Woman Of Faith is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Woman Of Faithmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Eddie From Ohio Woman Of Faith downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Woman Of Faith in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.